Osnovna šola Stopiče
Stopiče 37
8322 Stopiče
Tel.: 07 30 80 900

Razpored govorilnih ur v dopoldanskem času od 1.9.2020 za šol. 2020/21

 

UČITELJ /-ICA DAN URA
Anamarija Hlača TOREK 4. ura
Anka Koračin PONEDELJEK 5. ura
Veruška Golob ČETRTEK 3. ura
Sabina Hočevar PONEDELJEK 2. ura
Romana Tomšič PETEK 1. ura
Natalija Mihelčić PONEDELJEK 2. ura
Melita Štangelj PETEK 4. ura
Mihael Škrget SREDA 3. ura
Renata Žetko PETEK 2. ura
Tanja Tešar PETEK 2. ura
Helena Umek SREDA 5. ura
Breda Zajc PONEDELJEK 1. ura
Karmen Blatnik ČETRTEK 2. ura
Brigita Bele PONEDELJEK 1. uro
Brigita Prus SREDA 3. ura
Verica Turk SREDA 5. ura
Vilma Trampuš PONEDELJEK 4. ura
Ana Maresić Vidic SREDA 2. ura
Andrej Murn TOREK 4. ura
Mitja Gros TOREK 5. ura
Mateja Hočevar PONEDELJEK 2. ura
Andreja Keše PONEDELJEK 6. ura
Alenka Gazvoda SREDA 2. ura
Jana Dolenšek SREDA 3. ura
Irena Jarc SREDA 1. ura
Tina Fabijan TOREK 3. ura
Jasmina Subić Tomašič SREDA 4. ura

Na dan, 1. 9. 2020

Dostopnost