Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti – ZUIP 

Tako, kot predhodnih šest let, se je tudi letos naša šola pridružila tekmovanju Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti – ZUIP, ki je potekalo 29. in 30. septembra ter 6. oktobra.

Glavni namen omenjenega tekmovanja je razvijanje kompetenc samoiniciativnosti in podjetnosti ter usposabljanje učencev za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov uporabnikov.

Program poteka pod okriljem SPIRIT -a, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga tudi financira.

Z vključevanjem v aktivnosti, v okviru programa, želimo med drugim doseči  cilje, ki so del kompetenc vseživljenjskega učenja, kot je spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest idr., oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti,  podjetnosti in podjetništva za družbo ter zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Tekmovanje ZUIP organizira Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami, vodji konzorcijev.

Že drugo leto zapored, je naša šola vodila konzorcij petih osnovnih šol. Po dveh letih, z zaostrenimi epidemiološkimi  razmerami in s tem omejenimi z delom na daljavo, smo se lahko letos zopet srečali učenci in mentorji OŠ Toneta Pavčka, OŠ Šmihel, OŠ Center, OŠ Drska in OŠ Stopiče, v živo.

Letošnje druženje smo skrčili s štirih na tri dni, od tega prvi in zadnji dan v živo, drugo srečanje pa je potekalo na daljavo.

Tokratni podjetniški izziv, (Ne)odvisni od energije, je zastavilo podjetje ENSI d. o. o. iz Petelinjeka.

Učenci so pod vodstvom mentorjev  razmišljali in raziskovali načine varčevanja z energijo oz. prehoda na nove vire energije v svojih šolah.

Delo je usmerjala zunanja mentorica Tea Petančič. Zadnji dan tekmovanja pa sta se nam pridružila še člana strokovne komisije, pred katerima so učenci predstavili svoje projekte.

Iz naše šole so na ZUIP-u sodelovali Timotej Kobe in  Aljaž Tratar iz 9. razreda,  Sara Berkopec, Urban Mirovič, Izak Denkovski, Žan Dular in Luka Staniša iz 8. razreda ter Miha Gazvoda, Lan Hrovatič,  Jan Štangelj in Matej Strgar iz 7. razreda.

  Potek tekmovanja ZUIP:

  1. DAN, 29. 9. 2022

Učenci so se uvodoma seznanili z zastavljenim izzivom. Sledilo je zbiranje informacij in oblikovanje vprašanj, na katera je po videokonferenci odgovarjal direktor podjetja ENSI d. o. o., g. Andrej Papež. Zatem so učenci definirali problem s področja energetike, ki ga imajo njihove šole in oblikovali ankete, s katerimi so pridobivali podatke za reševanje problema.

Po raziskovanju problema, so dan zaključili s prvim predstavitvenim govorom – pitchem.

  1. DAN, 30. 9. 2022

Po uvodnih navodilih zunanje mentorice, ge. Tee Petančič, so člani timov nadaljevali z razvijanjem idej, analizo podatkov, zbranih z raziskavo in uporabo le-teh  pri iskanju idej.

Sledilo je preverjanje in razvrščanje idej ter izbor končne ideje, ki so jo nato testirali.

V drugem delu dneva so učenci ustvarjali ideje za prototipe in prototipe tudi izdelovali, pri čemer so posebno pozornost namenili uporabniku in rešitvi. Drugi delovni dan so zaključili s ponovnim testiranjem ideje in s predstavitvenim pitchem.

  1. DAN, 6. 10. 2022

Zadnji dan se je začel s predstavitvijo zaključnih aktivnosti. Sledilo je testiranje in dokončanje prototipov ter predstavitev le-teh mentorjem. Po popravljanju prototipov, so učenci opredelili stroške in se lotili priprave predstavitve. V drugem delu dneva so učenci nadaljevali s pripravo na predstavitev in generalko.

Po zadnjih pripravah so timi predstavili svoje projekte pred komisijo.

Enotno mnenje, tako organizatorjev, kot zunanje  mentorice, šolskih mentorjev in strokovne komisije je bilo, da so se učenci pri iskanju rešitev za zastavljen izziv, izvrstno izkazali.

Mentorja podjetniških dejavnosti v OŠ Stopiče: Anamarija Hlača in Mitja Gros

Dostopnost