V zadnjih letih se v šolah in vrtcih pojavlja potreba po krepitvi varnega in spodbudnega učnega okolja, čustvene in socialne pismenosti ter ravnanja z neželenim vedenjem otrok in učencev.

Znano je, da varno in spodbudno učno okolje pomembno vpliva na otrokov kognitivni, socialni, emocionalni in fizični razvoj. Koncept varnega in spodbudnega učnega okolja se prekriva tudi s konceptom šolske kulture in klime. Različne raziskave poročajo o pozitivnih učinkih, kadar je delovanje na ravni vrtca/šole sistematično in poteka od posameznika preko oddelka/razreda do celotne skupnosti.

Osnovna šola in vrtec Stopiče sta se v šolskem letu 2020/2021  vključila v projekt usposabljanja in dejavnosti, povezanih s krepitvijo varnega in spodbudnega učnega okolja (VSUO). Projekt bo tri leta potekal pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Aktivnosti bodo temeljile na programu usposabljanja timov in njihovem vmesnem preizkušanju in prenosu na kolektiv. Končni rezultat bo  oblikovana strategija VSUO za naš zavod.

Na osnovi strategije in letnega delovnega načrta se bodo v vrtcu in na šoli sistematično izvajale in spremljale aktivnosti VSUO.

Članice tima v našem zavodu so: Mojca Turk, Maja Klobučar, Nina Hribar, Staša Kobe, Sabina Hočevar in Marijanca Kolar

Strateški načrt VSUO
Dostopnost