4naslovnica-PŠ Dolž – predstavitev

PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLŽ

Dolž, Šolska cesta 11
8000 Novo mesto
tel.: 07 30 80 920
e-pošta: podruznica.dolz@osstopice.si


 

KJE SMO?

Dolž je po valovitem Podgorju razložena vas. Od Novega mesta je Dolž oddaljen 12 km, od Stopič, kjer je naša matična šola, pa 5 km.

Proti jugu nam pogled zastirajo gozdnata pobočja Gorjancev, če pa se s hrbtom obrnemo proti njim, nam pogled seže tja do Posavskega hribovja preko Savinjskih in Kamniških Alp do Kočevskega Roga. Ob lepem vremenu lahko vidimo tudi Triglav.

Pred nekaj leti so poimenovali ulice na Dolžu in sicer imajo imena po številnih studencih in zaselkih, glavna ulica pa se imenuje Šolska cesta.

V SENCI GORJANCEV

Gorjanci so priljubljena turistična točka številnih izletnikov. Z Dolža potekajo do Gospodične in še naprej do Trdinovega vrha številne markirane poti, na katerih so pohodniki poplačani s pogledom na ohranjeno naravo, z vrha Gorjancev pa s čudovitim razgledom po Dolenjski.

Sredi 19. stoletja je ob vznožju Gorjancev nad vasjo delovala glažuta, v kateri je bila prva dokumentirana stavka delavcev na Slovenskem.

ŠOLA

Začetki šolstva segajo v leto 1919, pouk pa se je odvijal v kmečki hiši. Šolska stavba je bila zgrajena 1939. Med vojno je bila požgana, leta 1947 pa obnovljena. Do leta 1962 je bila šola Dolž samostojna, nato pa je postala podružnica šole Stopiče. Od leta 1971 dalje poteka pouk zaradi zmanjšanja šolskega okoliša v kombiniranih oddelkih.

ŠOLSKI OKOLIŠ IN UČENCI

Šolski okoliš zajema vasi: Dolž, Zajčji Vrh, Sela pri Zajčjem Vrhu, Vrhe in Iglenik, Veliki Cerovec, Veliki Orehek, Pangrč Grm.

Število učencev v letošnjem šolskem letu:

  • 1. in 2. razred: 3 in 6 učencev
  • 3. in 4. razred: 6 in 4 učenci

Šolo letos obiskuje 19 učencev.

V vrtcu deluje en oddelek, skupina Miške

ZAPOSLENI

  • Suzana Klobučar: kombinirani oddelek 1. in 2. razreda, JV

  • Simona Poljanec: kombinirani oddelek 3. in 4. razreda, JV

  • Staša Kobe: podaljšano bivanje, JV

  • Anita Škrbec: podaljšano bivanje

  • Jana Dolenšek:  ŠPO v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda

  • Mateja Hočevar: LUM v 3. in 4. razredu

  • Melita Štangelj: angleščina v 2., 3.  in 4.  razredu, NIP angleščina v 1. razred

Za prehrano in čistočo prostorov skrbi kuharica in snažilka Nataša Vrhovšek.

Dostopnost