Samoevalvacija

PROJEKT:

SAMOEVALVACIJA

V projektu samoevalvacija sodelujemo od leta 2009.

V tem projektu smo pridobili naslednje kompetence:

– sposobnosti prepoznavanja, ugotavljanja in razvrščanja prioritet ter

določanje ciljev, povezanih z nenehnim izboljševanjem šol;

– sposobnost priprave dolgoročnega načrta izboljšav v šoli;

– sposobnost načrtovanja strategij doseganja zastavljenih ciljev;

– razumevanja vloge in pomena vodenja za samoevalvacijo;

– sposobnost uporabe podatkov za odločanje o izboljšavah v šolah;

– sposobnost priprave letnega poročila o izboljšavah v šoli.

V zadnjih treh letih smo se osredotočili na dva prioritetna cilja:

razvijati odgovornost in funkcionalno pismenost pri učencih.

Priponke:
Samoevalvacijsko poročilo 2018 - 2019

Dostopnost