Danes nas je čakalo zanimivo dopoldne, saj smo komaj čakali, da vidimo znamenito partizansko bolnišnico, poimenovano po zdravnici Franji in skriti v soteski nad Cerknim.

Kompleks partizanske bolnice Franja sestavlja 14 lesenih barak in več pomožnih objektov. V ozki, težko dostopni soteski Pasice v Dolenjih Novakih so jih gradili postopoma od decembra 1943 do maja 1945. bila je med najbolje opremljenimi skrivnimi partizanskimi bolnicami z operacijsko sobo, rentgenom, invalidskim domom in celo z električno centralo. Sprejela je okoli 100 ranjencev, skupno pa se je v njej zdravilo 578, predvsem težjih ranjencev. Pod upravo »Franje« je spadalo tudi več dislociranih oddelkov za težje ranjence. V vseh oddelkih se je zdravilo okoli 900 ranjencev raznih narodnosti.

Pot do bolnice Franja je bila dolga kar 12 km, ki smo jih prehodili brez žuljev. Pohvaliti moramo naše učence, ker so bili zelo pridni, dosledno upoštevajo navodila, so zelo vztrajni in pohvaljeni s strani vodičev in domskih učiteljev. 😃

Kako pa smo se imeli v bolnici Franja, pa si lahko ogledate tukaj

Dostopnost