Spoštovani starši!

Za otroke, ki odhajajo iz vrtca v šolo, morate oddati obrazec Izpis otroka iz vrtca, ki ga prejmete na spletni strani vrtca https://www.osstopice.si/obrazci/  ali pri vaši vzgojiteljici.

Starši lahko izpišete otroka iz vrtca s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko vrtec prejeme izpolnjen obrazec Izpis otroka iz vrtca. Izpis je potrebno urediti najkasneje 15 dni pred zadnjim dnem prisotnosti otroka v vrtcu.

Starši, kateri imate vključene v vrtec hkrati dva ali tri otroke in starejši otrok odhaja v jeseni v osnovno šolo, morate spremembo, kot je izpis otroka iz vrtca, v osmih dneh od dneva izpisa otroka, sporočiti tudi na pristojni center za socialno delo.

Spremembo sporočite na center za socialno delo z obrazcem Obrazec za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev, ki ga prejmete na povezavi na spletni strani: https://e-uprava.gov.si/

 

Dostopnost